MOBILNOŚĆ

Mobilność

Wszystko, czego potrzebujesz w podróży

Ciągle do przodu

Codzienna jazda samochodem Kia powinna być przyjemnością. Dlatego oferujemy kierowcom wiele udogodnień. Dzięki nim prowadzenie samochodu będzie łatwiejsze i bardziej odprężające.

Pomoc na drodze

Pomoc jest w zasięgu ręki. Zawsze, kiedy jej potrzebujesz. Uzyskasz pomoc w przypadku awarii, wypadku, przebitej opony i w każdej innej sytuacji.

Nadchodzi pomoc

Jeżeli w drodze wydarzy się coś nieprzewidzianego, można telefonicznie wezwać pomoc drogową Kia. Uzyskasz pomoc w przypadku usterki, kolizji, a także jeżeli po prostu zabraknie Ci paliwa.

Korzyści dla Ciebie:

Oprócz spokoju ducha pomoc drogowa Kia zapewnia liczne korzyści.
Są nimi m.in.:
– pomoc w miejscu zdarzenia;
– holowanie pojazdu;
– zabezpieczenie pojazdu;

W przypadku usterki gwarancyjnej dodatkowo:
– wynajęcie samochodu zastępczego;
– organizacja noclegu w hotelu;
– podróż dalsza lub powrotna.

Kontakt z pomocą drogową
– podaj swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania,
– podaj datę pierwszej rejestracji Pojazdu,
– podaj numer identyfikacyjny Pojazdu (VIN),
– podaj markę i model Pojazdu,
– podaj numer rejestracyjny Pojazdu,
– podaj szczegółowy opis Zdarzenia,
– podaj rodzaj niezbędnej pomocy,
– podaj dokładne położenie Pojazdu i dane ułatwiające jego rozpoznanie,
– podaj telefon kontaktowy.

7-letnia gwarancja Kia*

Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km (do 3 lat: bez ograniczeń przebiegu, powyżej 4 lat: do 150 000 km). Szczegółowe warunki znajdują się w książce gwarancyjnej.

Skorzystaj z 7-letniego programu aktualizacji mapy

Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji firmy LG, otrzymuje 6 rocznych darmowych aktualizacji mapy*. Dzięki naszej ofercie Twój system nawigacji będzie zawsze korzystać z najnowszych danych.

P

Po co aktualizować?

Korzystając z 7-letniego programu aktualizacji mapy fabrycznego systemu nawigacji zawsze pewnie dotrzesz do celu. Łatwo też znajdziesz interesujące miejsca na swojej trasie. Dojedziesz szybciej, oszczędzając czas i paliwo. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z dealerem Kia.

Jak to działa?

Aktualizacja mapy systemu nawigacji jest bardzo łatwa. Aby ją uzyskać, wystarczy odwiedzić autoryzowanego dealera Kia. Najlepiej umówić się już teraz!

ProEXR File Description
=Attributes=
RSCamera2DTo3DVector (string): „-0.754664,0.000210,0.445532,-0.000210”
RSCameraAllowOverexposureDesat (string): „0”
RSCameraAllowedOverexposure (string): „0.200000”
RSCameraAperture (string): „2.505822,1.879366”
RSCameraAspect (string): „1.333333”
RSCameraBlackCrushAmount (string): „0.000000”
RSCameraBlackCrushThreshold (string): „0.250000”
RSCameraCDM2 (string): „10000.000000”
RSCameraDOFAspect (string): „1.000000”
RSCameraDOFFocusDistance (string): „100.000000”
RSCameraDOFRadius (string): „1.000000”
RSCameraFOV (string): „74.081093”
RSCameraFStop (string): „8.000000”
RSCameraFarPlane (string): „10000.000000”
RSCameraISO (string): „100.000000”
RSCameraNearPlane (string): „0.100000”
RSCameraSaturation (string): „1.000000”
RSCameraShift (string): „0.000000,-0.200000”
RSCameraShutterRatio (string): „100.000000”
RSCameraTransform (string): „-0.350259,0.014288,-0.936544,0.000000,-0.055766,0.997792,0.036078,0.000000,-0.934991,-0.064864,0.348689,0.000000,-21.125782,95.991699,-22.708450,1.000000”
RSCameraVignetting (string): „1.000000”
RSCameraWhitepoint (string): „1.000000,1.000000,1.000000”
RSHostname (string): „rendernodegpu02”
RSVersion (string): „2.5.69”
capDate (string): „2018:08:22 13:22:27”
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 7199, 5399]
displayWindow (box2i): [0, 0, 7199, 5399]
dwaCompressionLevel (float): 45
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): „scanlineimage”
=Channels=
B (float)
G (float)
R (float)

Nasze salony

Kia Polmotor Szczecin – Lewy brzeg

Rondo Hakena
ul. Ustowo 52
Tel: Kliknij i zadzwoń!

Kia Polmotor Szczecin – Prawy brzeg

ul. Struga 73
Tel: Kliknij i zadzwoń!

Kia Polmotor Koszalin

ul. Stare Bielice 8B-1
Tel: Kliknij i zadzwoń!

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre