Oferta serwisowa

Obsługa serwisowa

Przeglądy i naprawy Twojego samochodu Kia

Przeglądy

Dowiedz się, jak obsługiwać i dbać o swój samochód, by zapewnić jego niezawodność. Umów się online z autoryzowaną stacją serwisową Kia lub skontaktuj się z dealerem Kia.

Dlaczego przeglądy mają znaczenie?

Samochód marki Kia odgrywa istotną rolę w Twoim życiu. Wykonywanie zalecanych przeglądów w autoryzowanej stacji serwisowej Kia zapewnia utrzymywanie samochodu w możliwie najlepszym stanie technicznym. Poznaj naszą ofertę przeglądów. Następnie aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z dealerem. Albo zarezerwuj termin online.

Naprawy

Wykwalifikowany zespół pracowników autoryzowanej stacji serwisowej Kia zawsze znajdzie właściwe rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy ma do czynienia ze zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji, czy z usterką. Wszelkie czynności zostaną wykonane zgodnie z najlepszą praktyką serwisową i za konkurencyjną cenę.

Obsługa serwisowa

Zgodna z zaleceniami obsługa serwisowa wydłuża trwałość pojazdu i utrzymuje jego osiągi na odpowiednim poziomie. Możesz mieć pewność, że jeżeli Twój samochód znajduje się w autoryzowanej stacji serwisowej Kia, oznacza to, że jest w dobrych rękach. Nasi wykwalifikowani mechanicy używają wyłącznie oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz zalecanych płynów. Pamiętaj: pełna historia obsługi serwisowej zwiększa wartość pojazdu przy odsprzedaży.

Gotowi do naprawy Twojego samochodu

Wykwalifikowani pracownicy autoryzowanej stacji serwisowej Kia potrafią naprawić wszystko: tapicerkę tekstylną lub skórzaną, układy mechaniczne, powłokę lakierową, nadwozie lub szyby. Możesz liczyć na wiedzę i doświadczenie tych, którzy najlepiej znają Twój samochód.

Korzyści z napraw Kia

Spokój ducha — odpręż się, ponieważ prace wykonują pracownicy autoryzowanej stacji serwisowej Kia
Wygoda oczekiwania — korzystaj z bezpłatnego łącza Wi-Fi i napojów w komfortowej poczekalni
Wzrokowa kontrola bezpieczeństwa — Twój pojazd zostanie sprawdzony wzrokowo w momencie oddawania go do serwisu
Zrozumiałe i z góry ustalone ceny — przed rozpoczęciem prac otrzymasz wycenę obejmująca części i robociznę

Nasza oferta napraw

Skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Kia, aby:

Naprawy nadwozia

Autoryzowane stacje serwisowe Kia świadczą usługi różnorodnych napraw blacharsko-lakierniczych. Kolor nakładanej nowej powłoki lakierowej pasuje idealnie do koloru oryginalnego lakieru pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z serwisem blacharsko-lakierniczym.

Naprawa szyb

Szyba czołowa ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jeżeli szyba czołowa Twojego pojazdu jest uszkodzona, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Kia. Uzyskasz informacje i wycenę możliwych opcji naprawy.

Drobne naprawy

Wykorzystując najnowsze metody, nasi wykwalifikowani pracownicy są w stanie naprawić szybę czołową, wypełniając i polerując niewielkie ubytki lub zarysowania. Wysoka jakość naprawy za doskonałą cenę! Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z serwisem blacharsko-lakierniczym.

Naprawy wnętrza

Autoryzowana stacja serwisowa Kia z łatwością naprawi usterki wnętrza wynikające z normalnej eksploatacji i codziennego zużycia. Takie jak np. zabrudzenia lub przetarcia tapicerki. W każdym przypadku doradca serwisowy przedstawi wycenę prac i udzieli szczegółowych wyjaśnień.

Naprawy mechaniczne

Specjaliści autoryzowanej stacji serwisowej Kia poradzą sobie z naprawą każdego pojazdu marki Kia. Bez względu na to, czy jest to samochód z napędem spalinowym, elektrycznym, czy hybrydowym. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Kia.

Nasze salony

Kia Polmotor Szczecin – Lewy brzeg

Rondo Hakena
ul. Ustowo 52
Tel: Kliknij i zadzwoń!

Kia Polmotor Szczecin – Prawy brzeg

ul. Struga 73
Tel: Kliknij i zadzwoń!

Kia Polmotor Koszalin

ul. Stare Bielice 8B-1
Tel: Kliknij i zadzwoń!

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre