Elektromobilność Kia #GOELECTRIC

Elektromobilność Kia

To idealny moment, aby zmienić samochód na ekologiczny. #goelectric
Odkryj gamę hybrydowych i elektrycznych modeli Kia i poznaj ich zalety!

Spełniaj marzenia

Planujesz kupić samochód elektryczny, ale najpierw chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Jesteś we właściwym miejscu.

 

 

Odkryj gamę hybrydowych i elektrycznych modeli Kia

 

Magia Niro.
Trzy rodzaje napędów do wyboru.

 

Kia Niro z napędem elektrycznym i hybrydowym to niesamowity styl oraz niski poziom emisji zanieczyszczeń. Dostępne są aż trzy zaawansowane jednostki napędowe – hybrydowy, hybrydowy plug-in oraz elektryczny. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Każdy z nich ma wszystkie zalety crossovera, przyciąga wzrok nowoczesną stylistyką, a przede wszystkim jest niezwykle wydajny i oszczędny. Teraz dojedziesz dokąd tylko zechcesz.

Godny pozazdroszczenia wygląd. Świetne osiągi.

Elektryczne i hybrydowe modele Kia Niro stały się wzorem, jeśli chodzi o wydajne i ekonomiczne podróże. Sylwetka Niro jest starannie dopracowana i przyciąga wzrok efektownymi detalami. W oczy rzuca się zwłaszcza linia reflektorów full LED, aerodynamiczna linia nadwozia, przechodząca w tylny spojler i wyrafinowane wykończenie kabiny. Piękny wygląd to oczywiście nie wszystko, Niro zaskakuje także godnymi pozazdroszczenia osiągami i wydajnością.

Kia Niro Elektryczny

Kia Niro Hybrydowy

 

 

Kia Niro Hybrydowy Plug-In (PHEV)

 

 

Wybierz swoją Kia Niro

 

 

 

ZALETY SAMOCHODU HYBRYDOWEGO

 • OSZCZĘDNOŚĆ
 • WYGODA
 • NOWOCZESNOŚĆ
 • BEZPIECZEŃSTWO

 

 

Kia Niro

 

CROSSOVER Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM, KTÓRY ZASKOCZY CIĘ NISKIM SPALANIEM
I DYNAMICZNYM PROWADZENIEM.
KOMPAKTOWE WYMIARY I PRZESTRONNE WNĘTRZE IDEALNIE SPRAWDZĄ SIĘ W MIEJSKIEJ PRZESTRZENI.

DWUSPRZĘGŁOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW:
6DCT

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA :
3,8 l/100 km

ŁĄCZNA MOC UKŁADU HYBRYDOWEGO:
141 KM

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (PO ZŁOŻENIU TYLNEJ KANAPY) :
1354 l

 

 

 

 

Niro PHEV

HYBRYDOWY CROSSOVER Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA AKUMULATORA Z DOMOWEGO GNIAZDKA.
DZIĘKI POŁĄCZENIU DWÓCH SILNIKÓW NIRO PHEV UMOŻLIWIA PŁYNNĄ I NIEZWYKLE WYDAJNĄ JAZDĘ.

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA :
1,3 l/100 km

CZAS ŁADOWANIA BATERII:
3g.

ZASIĘG W TRYBIE ELEKTRYCZNYM:
DO 58 km

ŁĄCZNA MOC UKŁADU HYBRYDOWEGO:
141 KM

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre